اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1.5
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09165661577
954877

توضیحات محصول

خدمت همکاران گرامی

• ۹۶ و ۷۰ درصد نصر .

• الکل 70 درصد نصر : 43.000

• الکل 96 درصد نصر : 52.000

• الکل 20 لیتری 96 درصد نصر : 41.000

• الکل 20 لیتری 70 درصد نصر : 39.000

• الکل 3 لیتری 70 درصد ویسیان : 70.000