اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

اسکالپ انژوکت لوکوپلاست درجه تب جیوه ای درجه تب

5
موجود در انبار

حداقل سفارش

1 کارتن

تامین کننده

فرهاد کالا

توضیحات محصول

سلام وقت به خیر
فروش ویژه
@آنژیوکت صورتی HICO هندی:
۵ کارتن ۱۰۰۰ عددی موجود است
قیمت فروش: ۱۸۵۰ تومان
@ اسکالپ سبز HD STM:
۵ کارتن ۲۰۰۰ عددی موجود
قیمت فروش: ۷۵۰ تومان
@یورین بگ HD: موجود ۲ کارتن۲۵۰عددی
قیمت فروش: ۲۱۰۰ تومان
@زیرانداز بیمار۳کارتن ۱۵۰ عددی موجود
قیمت فروش هر بسته: ۱۷.۵۰۰ تومان
@دستکش وینیل op perfect:
۳ کارتن۱۰۰۰ عددی( ۲۰ بسته ۵۰ عددی)
قیمت فروش: ۴۵۰۰۰ تومان هر بسته
@پد الکلی نیوساد: ۱ کارتن موجود
بسته ۱۰۰ عددی کارتن ۶۰۰۰ عددی
مصرف کننده ۲۰۰ تومان
قیمت فروش: هرعدد ۱۶۰ تومان
@ ماسک فیلتردار نینجا بافیلتر اضافه رایگان Xiaomi: موجود ۲ کارتن
کارتن ۶۰ عددی
قیمت هر عدد: ۱۵۰۰۰ تومان
@الکل ۹۶٪ هامون طب مرکزی: ۳ کارتن ۱۲ بطری ای موجود
قیمت هر بطری: ۶۵۰۰۰ تومان
@الکل ۹۶٪ بیدستان: ۲ کارتن ۶ بطری ای موجود
قیمت هر بطری ۶۲۰۰۰ تومان
@محلول اسکراپ جراحی غلیظ پاش بیدستان ۵۰۰ cc:
۱ کارتن ۲۰