اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09105974813
377988

توضیحات محصول

فروش یک عدد دستگاه ترکشن بهمراه تخت

برند مترون metronاسترالیا
کم کارکرد و سالم