اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1.5
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09101340328
09119810321
892260

توضیحات محصول

فرز الماسی کمپانیGZاتریش
• دارای هولوگرام ومجوز وازت بهداشت همچنین CEاستاندارد اروپا
• تضمینی به شرط مرجوعی