اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

کیتهای استخراج و تخلیص اگزوزوم

3.5
موجود در انبار

تامین کننده

ژن تِک پژوهان

توضیحات محصول

.