اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09129673518
848178

توضیحات محصول

انواع ترازوهای دیجیتالی آزمایشگاهی 09210339715صالحی