اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1.5
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

9055172299
567855

توضیحات محصول

• رول ملحفه ۱۷گرم عرض۶۰=۲۱۰۰۰

• رول ملحفه عرض۶۰آبی ۲۵گرم=۳۰۰۰۰

• رول ملحفه عرض۸۰ سفید ۲۰گرم=۲۹۰۰۰

• رول ملحفه عرض۸۰آبی ۱۷گرم=۲۹۰۰۰

• رول ملحفه عرض۸۰صورتی ۱۷گرم=۲۹۰۰۰

• رول ملحفه عرض ۸۰سفید۲۵گرم=۴۰۰۰۰

• رول ملحفه عرض۸۰آبی ۲۵گرم=۴۰۰۰۰

• رول ملحفه عرض۸۰آبی ۳۸گرم=۵۵۰۰۰

• ملحفه کشدار ۸۰در ۲۲۰سفید ۲۵گرم=۵۰۰۰

• ملحفه کشدار ۸۰کشدار ۲۲۰آبی
۲۵گرم=۵۲۰۰

• ملحفه ۱۲۰در ۲۲۰سفید ۲۵گرم=۷۲۰۰

• ملحفه ۱۲۰در۲۲۰آبی ۲۵گرم=۷۳۰۰

• ملحفه کشدار ۱۲۰در۲۲۰آبی۳۵گرم=۹۲۰۰

• شلوار تک بیمار=۷۰۰۰

• گان جراح ۳۸گرم=۹۶۰۰

• گان بیمار۳۸گرم=۸۵۰۰

• گان کلاه شلوارست بیمار=۱۶۰۰۰

• بلوز شلوار کلاهست ام ار ای=۱۴۰۰۰

• روبالشتی ۲۵گرم=۱۴۵۰

• کلاه بیمار=۷۰۰

• کلاه جراح=۷۰۰

• کلاه آکاردئونی=۳۲۰

• کاور جسد بزرگسال۸۰گرم=۳۲۰۰۰

• کاور جسد نوجوان۸۰گرم=۲۶۰۰۰

• کاور جسداصفال ۸۰گرم=۱۴۵۰۰

• کاور کفش نایلونیATS هر جفت=۳۹۵