اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

لوله ی آزمایش مدرج تا ۱۰

2
موجود در انبار

تامین کننده

شرکت اهی طب رضا

توضیحات محصول

.