اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

2
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09924873666
529386

توضیحات محصول

یک عدد کامپوزیت توکویاما BW ، یک عدد توکویاما SW ، یک عدد کامپوزیت ووکو آماریس O Bleach ،
یک جا به قیمت دو میلیون و نود هزار ۲۰۹۰