اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

ترازوی آزمایشگاهی

5
موجود در انبار

حداقل سفارش

1 دستگاه

توضیحات محصول

ترازوهای آزمایشگاهی با دقتهای یکصدم و یکهزارم ، یکدهزارم و یکصدهزارم گرم