اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

09184414943
505415

توضیحات محصول

فشارسنج برق و شارژ سخنگوی فارسی اصل 09184542375