اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

1.5
موجود در انبار

تلفن تامین کننده

888972
66830253
66430249
66604151

توضیحات محصول

کممرسور N.B.A
موتور 1200W
Oilfree
بدون صدا
مخزن 40لیتری
مخزن 60 لیتری
آماده تحویل
واحدفروش داخلی 106_103