اولین پلتفرم فروش عمده لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی
پارمانو

اسکالپ سبز اچ دی

2
موجود در انبار

تامین کننده

مصرفی پزشکی

توضیحات محصول

.